Vloglar

  • Vlog Listesi
  • Serebral Palsi Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Serebral Palsi Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri


Serebral Palsi (Çocuk Beyin Felci) doğum öncesi, doğum sırasında ve sonrasında bebeğin oksijensiz kalması nedeniyle beyin fonksiyonlarının hasara uğramasıdır.

- 1000 canlı doğumun 5’inde görülür.
-  Çocuk büyüdükçe ilerleyen bir hastalık değildir.
-  Tedavisi uzun ve zor olan Serebral Palsi, tam olarak tedavi edilememektedir.
-  Özel Medicabil Hastanesi bünyesinde Serebral Palsi’li çocuklarımızın fizik tedavisi ve rehabilitasyonu başarı ile yapılmaktadır.
-  Hastanemizde pediatrik ortopedistler; kas gevşetme, tendon transferleri, kemik ameliyatları yapmaktadır.