Enfeksiyon HastalıklarıEnfeksiyon hastalıkları, insan vücudunda mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların teşhis ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır. Enfeksiyon hastalıkları bölümü, grip, idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, sarılık, ishal, besin zehirlenmeleri gibi çok geniş bir hastalık grubu ile ilgilenir.
Ayrıca hastane enfeksiyonlarının izlenmesi ve kontrolünü sağlar. Hastanede akılcı antibiyotik kullanımının kontrolünü yapar. Departmanın tanı kısmını oluşturan klinik mikrobiyoloji laboratuvarında, kültür yöntemi, serolojik testler ve direkt mikroskobik incelemeler ile hastalık etkeninin tespitine yönelik testler yapılır.
Ekibimiz
_necmi___tunc
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı
_yeliz___karakaya
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji