Kurumsal

Ana Sayfa / Kurumsal

Medicabil Hastanesi olarak, sizlerin her türlü sağlık sorununuzda çözüm ortağınız olabilmek, memnuniyetinizi en üst düzeye çıkarmak ve hizmetlerimizi kabul edilebilir fiyatlarda sunabilmek için verimliliğimizi arttırarak maliyetlerimizi minimumda tutmak hedefiyle, 10 Ocak 2011 de hizmet sunmaya başladık.

Ekibimiz

Mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitimi almış, kendini sağlık hizmetlerine adamış, özverili ve mensubumuz olmaktan gurur duyan ekibimizle fark yaratan hizmet sunmaktayız. Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, koruyucu sağlık hizmetlerine de önem veren bir sağlık kurumuyuz.


Teknolojik ve Fiziksel Yapımız

Modern teknolojik yapımız; sunduğumuz tüm hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmamıza olanak sağlayacak en önemli unsurlardan birisidir. Bu nedenle, teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştirmekteyiz.

İleri düzeydeki teknolojik altyapımız ve alanlarında uzman insan gücümüzle etik kurallara bağlı, güvenilir, hasta ve hasta haklarına saygılı, çalışan ve hasta güvenliğine bağlı, bilimsel ve akademik çalışmalarla kalitenin artırılmasına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz.

Yüksek teknoloji ürünü en gelişmiş radyolojik cihazlarla tüm tanısal ve girişimsel radyolojik işlemler yapmaktayız. Tüm laboratuvarlarımız modern donanımlara sahip olup, tanı sürecine laboratuvarımızda çalışılan testler bilim ve teknoloji dünyasının devamlı takibi ile yenilenen cihazlarda kabul görmüş uluslararası kalite kontrol merkezlerinin denetiminde mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmaktadır.

Hastane ergonomisi dikkate alınarak yapılan Medicabil Hastanesi’nde yedi kat, 8 bin metrekare kapalı alanda hizmet sunuyoruz. Medicabil Hastanesi’nde ayaktan hasta hizmetleri sunumunda hastaların hekimlerini seçme ve değiştirmelerine olanak sağlanır. Hizmet sunum alanlarımızı sürekli olarak geliştirmekte ve yenilerini ekleyerek büyümeye devam etmekteyiz. Hizmet alanlarımız için detaylı bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.

İhtiyaç duyanların kolaylıkla ulaşabildiği sağlık hizmetini sunarken, hastalarımız ile ilgili tüm kayıtlarımızı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi”(HBYS) ve “PACS”(Picture archiving and communication system) otomasyonu ile bilgi gizliliği etik kurallarına bağlı olarak tutmaktayız. HBYS ile hastalarımızın tedavi gördükleri süre boyunca yapılacak tüm kayıt işlemleri en kısa sürede gerçekleştirilerek uzman sağlık ekibimizin hasta bakımına kaliteli zaman ayırması sağlanmaktadır.

İleri düzey teknolojiyle hazırlanan odalarımızda, tıbbi tedavi ve günlük ihtiyaçlar için her şey düşünülmüş olup, hastalarımızın kendilerini konforlu ve güvende hissetmeleri öncelik alınarak ferah ve sade tasarlanmıştır. Refakatçilerimiz için de özel bir dinlenme alanı mevcuttur. Tüm hastalarımızın rahat etmeleri için her detayın düşünüldüğü odalarımızda ihtiyaç duyulan her şey mevcuttur.

Uluslararası standartlarda, hasta odaklı hizmet anlayışı ile yapılandırılan, ameliyat salonlarımızdan ikisi organ nakli yapılabilecek donanıma sahiptir. Tüm salonlarımızda hekimin ihtiyaç duyduğu anda hastalarımızın tüm tıbbi kayıtlarına (radyoloji, laboratuvar, muayene, vb.) ulaşma imkanı vardır. Bilimsel organizasyonlarda ameliyat salonlarımız ile konferans salonumuz arasında video konferans yapılmasına olanak sağlayan sistemimiz mevcuttur. Merkezi sterilizasyon ünitesi bilimsel kurallar doğrultusunda konumlandırılmış ve gerekli cihazlarla donatılmıştır.

Her düzeyde yoğun bakım kriterlerine sahip Dahili Yoğun Bakım, Cerrahi Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerimiz mevcuttur. Son teknoloji cihazlarla donatılmış yoğun bakım alanlarımızda, merkezi monitör sistemi ile hekimin her hastayı uzaktan erişimle de izleme ve takip etme olanağı vardır. Sürekliliğin ve güvenliğin sağlanması için bütün sistemimiz kesintisiz güç kaynağı ile beslenmektedir.

Misyon

 • Üst düzey teknolojik altyapımız ile konularında uzman insan gücümüzü bir araya getirerek,
 • Hastaya ve haklarına saygılı,
 • Etik kurallara bağlı,
 • Güvenilir,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyanların kolaylıkla ulaşabildiği bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyon

 • Sürekli geliştirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz hizmet alanlarımızda;
 • Hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu,
 • Bilimsel ve akademik çalışmalarımızla sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayarak, hastalarımız ve toplum için ulusal ve uluslararası düzeyde vazgeçilmez bir referans merkezi olmaktır.

Kalite Politikamız

 • MEDICABIL Hastanesi olarak, kurumsal kimliğimizi geliştirmek ve vizyonumuza ulaşmak için;
 • Hastaya ve yakınlarının haklarına saygı göstermeyi,
 • Değerlerimize uygun davranmayı,
 • Etik kurallarımızı uygulamayı,
 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmayı,
 • Yönetim Sistemlerimizin etkinliğini Yalın Yönetim yaklaşımı ile sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ediyoruz.

MEDICABIL Hastanesinin en önemli varlığı çalışanlarıdır. “Değerlerimiz” çalışanlarımızın davranış biçimini belirleyen temel prensiplerdir ve MEDICABIL kurum kültürünün temelini oluşturur.

Hizmet sunumumuzda rehberlik eden, “Değerlerimiz”;

İNSAN ODAKLIYIZ;

MEDICABIL çalışanları güler yüzlü hizmet anlayışı ile hastalarını önemser ve hastalarına bağlıdır. Hastalarımızın bugünkü ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılarken gelecekteki ihtiyaçlarını da anlamaya çalışır.

FARKLIYIZ;

MEDICABIL çalışanları bilimden yararlanarak sunduğu hizmetlerde fark yaratmanın heyecanını her zaman duyar ve farklılaşmayı amaçlar.

KATILIMCIYIZ;

İnsan kaynağımız kuruluşumuzun en önemli değeridir. Vizyonumuza ulaşma sürecinde çalışanlarımızın bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanacağız.

BİLGİ GİZLİLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİRİZ;

MEDICABIL çalışanları olarak hastalarımıza ve kurumumuza ait her türlü bilginin korunması ve gizli tutulması için gereken özeni gösteririz.

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARINA SAYGILIYIZ;

MEDICABIL çalışanları tüm faaliyetlerini hasta ve yakınlarının haklarına saygılı olarak yürütür.

ETİK DEĞERLERE DUYARLIYIZ;

MEDICABIL çalışanları tüm faaliyetlerini etik değerlere uygun olarak yürütür.

YASALARA UYARIZ;

MEDICABIL çalışanları tüm faaliyetlerinde yasalara saygılıdır.

İŞ GÜVENLİĞİNİ ÖNDE TUTARIZ;

Çalışanlarımızın, hastalarımızın, hasta yakınlarının ve faaliyetlerimiz ile etkileşen diğer insanların güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Bu nedenle faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri en aza indirmek bizim görevimizdir.

ÇEVREYİ KORURUZ;

Hastanemiz yaşanabilir bir dünyanın oluşumuna katkı sağlamak için çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri azaltmayı bir görev olarak görür.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNE İNANIRIZ;

MEDICABIL Hastanesi olarak; kalite politikamız gereği kalite yönetim sistemlerini uygulamanın, değişen koşullar ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda sürekli iyileştirmenin önemine inanırız.

Prof. Dr. Oya KUTLAY – Mesul Müdür

20.04.1943 yılında Balıkesir’de doğdu. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Lisans bölümünü tamamladı. 1971 yılında aynı Üniversitenin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında Yüksek Lisansını bitirdi. 1971-1973 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde; 1973-1977 yılları arasında ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında uzman olarak çalıştı. 1977 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında başlamış olduğu akademik kariyerini 1982 yılında Doçent Doktor; 2010 yılında Profesör olarak başarıyla tamamladı. 1991-2010 yılları arasında Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 1991-1994 yılları arasında Cerrahi Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1995-1998 yılları arasında ise Fakülte Kurulu Üyeliği idari görevlerini başarıyla yürütmüştür.

Bununla birlikte 1995-1998 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakımlar Sorumlusu ve Koordinatörü,1998-2008 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Beslenme Ekibi Başkanı,2001 yılında Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programları Koordinatörü ve Sorumlusu, 2001-2010 yılları arasında ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Zorunlu Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu Koordinatörü ve Sorumlusu olarak akademik görevlerde bulunmuştur.

 • Bunun yanı sıra;
 • 1995 yılından beri halen Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Resusitasyon Komitesi Üyeliğini, 1996-1998 yılları arasında Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon (KEPAN) Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğini,
 • 1998-2000 yılları arasında Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanlığını,
 • 1996-1998 yılları arasında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 2.Başkanlığını (Gelecek Dönem),
 • 1999-2001 yılları arasında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ( TARD ) Başkanlığını,
 • 2002-2004 yılları arasında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 2.Başkanlığını (Geçmiş Dönem),
 • 2001-2004 yılları arasında Türk –Alman Bilimsel İşbirliği Komitesi Genel Sekreterliğini,
 • 1994 yılında beri halen Association of Turkish and German Anaesthesiologist Neuro-Anestezi Fellowship Koordinasyon Sorumluluğunu ve ICU burs koordinatörlüğünü,
 • 2001-2003 yılları arasında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Editörlüğünü,
 • 2002 yılında beri halen Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi Bilimsel Kurulu Üyeliğini,
 • 1992-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Kış Sempozyumları Düzenleme Kurulu Başkanlığını ve Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongreleri Bilimsel Kurulu Üyeliğini,
 • 2007-2009 yılları arasında ise Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon ( KEPAN ) Derneği Başkanlığını ve 2009-2011 yılları arasında ise Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon ( KEPAN ) Derneği Başkanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür.
 • Üye olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar şunlardır:
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği,
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bursa Şubesi,
 • Türk Yoğun Bakım Derneği,
 • Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği (KEPAN),
 • European Resuscitation Committee,
 • European Society of Parenteral and Enteral Nutrition,
 • European Society of Anesthesiology ve Association of Turkish and German Anesthesiologist üye olduğu ulusal ve uluslarası bilimsel ve mesleki topluluklardır.

Bununla birlikte pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, kongre ve sempozyumlara oturum başkanı, konuşmacı ve dinleyici sıfatı ile katılmış, pek çok teze araştırma danışmanlığı yapmıştır.

DOĞA KOLEJİ – UNICEF, 11.06.2011

Geliri Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’ e verilmek üzere kendi tasarımları olan kitap ayraçları, kokulu defter, kartpostal ve daha birçok hediyelik eşyayı ÖZEL MEDICABIL HASTANESİ’ nde açtıkları stantlarda satışa çıkaran DOĞA KOLEJİ ana sınıfı öğrencilerinden ilk alışveriş yapan hastane yönetimi oldu.

HUZUR EVİ ZİYARETİ, 05.01.2011

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ÖZEL MEDICABIL HASTANESİ yönetimi Ali Osman Sönmez Huzurevi’ni ziyaret etti. Yeni yılda onları da unutmadığımızı gösterebildiysek ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarına bir nebze de olsa karşılık verebildiysek ne mutlu bize.

KÜLTÜR KOLEJİ – RESİM SERGİSİ, 12.03.2011

Özel Bursa Kültür Okulları, hekimlerimizin Tıp Bayramını ‘’Çocuk Gözüyle Sağlık’’ konulu resim sergisiyle kutladı. Hedeflerini doktorluk olarak belirleyen öğrencilerin yapmış olduğu resimlerle gerçekleştirilen sergi,doktorlar ve hastane ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü.

KIZILAY KAN BAĞIŞI, 08.09.2011 ve 19.01.2012

Ramazan ayında gönüllü kan bağışlarının ve kan stoklarının azalması nedeniyle ‘’Bir milyon iyi insan aranıyor’’ sloganıyla sürmekte olan kan bağışı kampanyasına bizde hasta yakınları, doktorlar ve hastane personeli olarak katkıda bulunduk.

SPOR KARŞILAŞMALARI, 05 – 11.06.2011

Eskiden basketbol oynamış ve basketbola gönül vermiş isimlerin bulunduğu Big Men Tek Pota ligi kapsamındaki maçlar, ÖZEL MEDICABIL HASTANESİ’ nin sağlık sponsorluğunda sürdürüldü.

MESLEKİ BİLGİLENDİRME KONFERANSI, 23 – 27.05.2011

Özel Medicabil Hastanesi, 23- 27 Mayıs tarihleri arasında Bursa’daki çeşitli okulların katılımıyla gerçekleştirilecek, tıp eğitimi ve doktorluk hakkında bilgilendirme konferansına 5 gün boyunca, her gün farklı okulların katılımı ve farklı branşlardaki doktorlarımızın konuşma yapacağı konferansın amacı, tıp konusunda üniversite sınavı öncesi öğrencileri bilgilendirmek, onlara yol göstermek, doktorluk mesleğini sevdirmek, bu mesleğin avantajlarıyla ve dezavantajlarıyla birlikte bilinçlendirmek.

YALNIZ BIRAKMADIK, 26.08.2011

SSK emeklisi Yadigar Karabulut’a yaklaşık 6 ay önce beyin tümörü ve akciğer kanseri teşhisi konuldu.Maddi durumu iyi olmayan ve muayene olduğu doktorların ‘acilen ameliyat olması gerekiyor’ dediği hastanın durumu ile ilgili 26 Ağustos 2011 tarihli manşet haberi sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı, konuyu Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletti. Ameliyat için gerekli uzman doktorun bulunduğu Medicabil Hastanesi ile irtibata geçildi. Medicabil Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mustafa Koçak, “Zaman gazetesinde çıkan haberden sonra Sağlık Bakanlığı devreye girmiş. Biz de sistemdeki bir aksaklığı gidererek ameliyat yaptık.” dedi.

POTANIN TİMSAHLARI’NA MEDICABIL DESTEĞİ, 13.08.2016

Özel Medicabil Hastanesi, bu sezon Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Bursaspor Erkek Basketbol Takımı ve amatör branşlardaki yeşil beyazlı sporcuların sağlık sponsoru oldu.

Değerli Kişisel veri sahipleri;

6698 Sayılı “Kişisel verilerin korunması” kanunu gereği detaylı bilgilendirmeyi sayfa içeriklerinde
sunmaktayız. Bu içerikleri aşağıdaki kısayolları kullanarak erişebilirsiniz.


MEDICABIL NİLÜFER MEDICABIL YILDIRIM RADSOMER

 

Sayın Hastamız ve /veya Yakını,
Bu belge hak ve sorumluluklarınız konusunda bilgilendirilmenizi ve tanı- tedavi işlemleriniz için onayınızı almak amacıyla hazırlanmıştır.

Taahhütname