Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikroorganizmaları bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler olarak sınıflandırmaktayız. Tüm bu mikroorganizmalar hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu birimde enfeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testleri yapmaktayız. Mikrobiyoloji laboratuvarında alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.