Radyoloji Ünitesi

Medicabil Hastanesi Radyoloji Bölümü, yüksek teknoloji ürünü en gelişmiş radyolojik cihazlara sahip olup bölümümüzde tüm tanısal ve girişimsel radyolojik işlemler yapılmaktadır. Radyoloji bölümü hasta ve doktorların tanı ve tedavi amaçlı tüm taleplerini karşılayabilecek teknik donanıma ve tecrübeli doktor kadrosuna sahiptir.Radyoloji uzmanlarımız, genel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, mamografi, panoramik röntgen, dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, anjiografi gibi sadece tanısal işlemleri değil ayrıca tedavi amaçlı girişimsel radyolojik işlemleri de yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir. Tüm radyografik incelemeler dijital olarak saklanabilmekte ve intranet aracılığı ile film okuma odalarındaki iş istasyonlarına gönderilerek herhangi bir filme basılmaksızın monitörlerden değerlendirilebilmektedir.Tüm radyolojik incelemeler dijital olarak saklanabilmekte ve intranet aracılığı ile film okuma odalarındaki iş istasyonlarına gönderilerek herhangi bir filme basılmaksızın monitörlerden değerlendirilebilmektedir.