Hasta ve Ziyaretçiler

Ana Sayfa / Kurumsal


Değerli Hastamız ve Yakınları

Sağlık hizmetlerinin amacı; fert ve toplumun sağlıklı, uzun ömürlü olmasını ve verimli çalışmasını sağlamaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “Hasta Hakları ve Sorumlulukları Yönetmeliği”; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen “Hasta Hakları”nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda, sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin “Hasta Hakları”ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Özel Medicabil Hastanesi olarak amacımız; misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda ‘’Önce Sağlık’’ sloganı ile çıktığımız yolda kaliteli ve güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak, misafirimiz olduğunuz sürede sizlere huzurlu bir ortam sağlamaktır.

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, dil, mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili hertürlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

Sağlık Kuruluşunu, Personelini Seçme ve Değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Mahremiyet

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

-Sağlığı ile ilgili bilgileri kendi rızası dışındaki kişilere bilgi verilmemesi hakkı vardır.

-Araştırma ve eğitim amaçlı çalışmalarda hastanın kimlik bilgileri hastanın izni olmadan açıklanmaması hakkı vardır.

-Ölüm, hasta bilgilerinin gizliliğini ortadan kaldırmaz.

-Kurum çalışanları hasta bilgilerini hasta odasında ya da ziyaretçilere açık yerlerde paylaşamaz, hasta ile ilgili tartışmaları halka açık yerlerde yapamaz.

Reddetme, Durdurma ve Rıza

Hastanıntıbbi müdahalelerde yazılı rızasının alınmasına, rızası çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, tedavinin durdurulmasını istemeye ve tedaviyi reddetmeye hakkı vardır.

Hizmeti alan hastalar ve yakınları bir araştırmaya katılmaları söz konusu olduğunda, araştırma hakkında ayrıntılı bilgi alma ve istemiyorlarsa araştırmada yer almayı reddetme hakkına sahiptir.

Hastanemizde hayati tehlike oluşturacak haller dışında hastalarımızın yaşının reşit olmaması ya da karar verebilme yetisinin bulunmaması halinde, velisi veya vasisinin yazılı rızası olmadan hiçbir müdahale yapılamaz.

Güvenlik

Hastanemiz hastanede bulunduğu sure içerisinde hasta ve yakınlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

İnsani Değerlere Saygı, Saygınlık Görme ve Rahatlık

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş şekilde sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Hasta Haklarını İlgilendiren Konularda Başvuru Yapmak İçin;

Hastanemizde bulunduğunuz süre içerisinde “Hasta Hakları Birimi”mizle 2415533/1003 numarayla iletişim kurunuz.

www.saglik.gov.tr/ALO 184 SABiM HATTI

Özel Medicabil Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın aynı isimli yönergesinden yararlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

Sağlık Durumu İle İlgili Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili tüm bilgileri, eksiksiz vermelidir.

Hasta ve yakınları, tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları beklenmedik gelişmeleri hastanın tıbbi bakımından sorumlu sağlık çalışanlarına bildirmelidir.

Tedavisi ile İlgili Önerilere Uyma

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkate dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

Hasta sağlık bakım ve taburcu sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Hastane Kurallarına Uyma

Poliklinik Başvuruları

Muayene Bilgilendirmesi

Hastanemize başvuran hastalarımız için poliklinik katlarında hasta kayıt alanları mevcuttur.

Bu birimimizdeki personelimiz, kayıt ve randevu işlemlerinizi gerçekleştirmek için saat 08.30 ile 17.30 arasında görev yapmaktadır.

Hastanemizde acil olgulara, yaşlılara ve engellilere kayıt önceliği tanınmaktadır.

Yaşlı ve engelli hastalarımız, lütfen yardım için danışma birimine başvurunuz.

Hastanemize başvurunuzda, hasta kayıt biriminden hekiminizi seçebilir ve kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Hasta kabulü ve diğer tüm işlemler için resmi kimlik ve kurum belgeleriniz kullanılacağından yanınızda getirmeyi lütfen unutmayınız.

Özlük bilgileriniz alındıktan ve bilgisayar sistemine girişiniz yapıldıktan sonra ilgili bölüme yönlendirmeniz yapılacaktır.

Hastanemizde poliklinik hizmetleri çalışma günlerinde 08:30 ile 17:30; cumartesi günleri 08:30 ile 14:00 saatleri arasında, yatan hasta hizmetleri ile acil servis hizmetleri 7 gün 24 saat aralıksız verilmektedir.


Nasıl Muayene Olabilirim?

Lütfen hastaneye gelmeden önce muayene olmak istediğiniz polikliniğimizden randevunuzu alınız.


SGK’lı hasta iseniz;

Bilgisayar kaydı yaptırmak için polikliniklerin bulunduğu yerde hasta kayıt birimine başvurunuz.

Resimli ve T.C. Kimlik numaranızın yazılı olduğu resmi kimlik belgeniz ile kaydınızı yaptırınız. Sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67. Maddesi doğrultusunda kimlik doğrulama yapılabilmesi amacıyla avuç içi tarama yöntemi ile biyometrik verileriniz alınacaktır.

Muayene olabilmeniz için gerekli rızayı gösterdiğinizi, biyometrik kimlik doğrulamayı onayladığınızı ve ödemeyi yaptığınızı belirten “Genel Onam ve Taahhütname” formunu imzalayınız.

Kayıt işlemlerinden sonra polikliniğe yönlendirileceksiniz. Muayene için hasta danışmanı size yardımcı olacaktır.


Özel sigortalı hasta iseniz;

Sigorta kartınız ile hasta kayıt birimine kayıt işlemleriniz için başvurunuz.

Muayene olabilmeniz için gerekli rızayı gösterdiğinizi ve ödemeyi yaptığınızı belirten “Özel Sigortalı/ Ücretli Hasta Taahhütnamesini“ imzalayınız.

Hasta kayıt birimindeki görevliye sigorta kartınızı teslim ettikten sonra polikliniğe yönlendirileceksiniz. Muayene için hasta danışmanı size yardımcı olacaktır.

Tedavi hizmetleriniz bittikten sonra zemin katta bulunan Anlaşmalı Kurumlar ve Özel Sağlık Sigortaları birimine yönlendirilerek, Özel Sigortalar görevlisi tarafından provizyonunuz alınır.

Ödeme yapmanız gereken bir tutar varsa, ödeme işleminiz gerçekleştirilir.


Ücretli hasta iseniz;

Kayıt bankolarına başvurarak ücret bilgisini alıp, kayıt işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Muayene olabilmeniz için gerekli rızayı gösterdiğinizi ve ödemeyi yaptığınızı belirten “Özel Sigortalı/ Ücretli Hasta Taahhütnamesini“ imzalayınız.

Ödemenizi yaptıktan sonra ilgili polikliniğe yönlendirileceksiniz. Muayene için hasta danışmanı size yardımcı olacaktır.

Muayene Sonrası

Muayene sonrası doktorunuz tarafından tahlil ve tetkik isteminiz varsa, hasta kayıt birimine yönlendirilirsiniz.

Ödemeniz alındıktan sonra tahlil ve tetkikleriniz doğrultusunda ilgili birime yönlendirilirsiniz.

Laboratuvar sonuçlarınız için, zemin katta bulunan “Hasta Kayıt ve Sonuç Alma Bankosu”na, Radyoloji tetkik sonuçlarınız için ise, Radyoloji Ünitesinin önündeki “Radyoloji Kayıt ve Sonuç Alma Bankosu”na başvurunuz.

Tahlil ve tetkik sonuçlarınız için hekiminize danışınız. Hasta danışmanı size yardımcı olacaktır.


Yatış Başvuruları

Başvurduğunuz poliklinikte gerekli işlemleriniz yapıldıktan ve doktorunuz yatışınıza karar verdikten sonra, yatış için zemin kattaki yatış birimine başvurarak yatış işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.


Yatan Hasta

Kişisel eşyalarınızı getirmenizi ve çok gerekli olmayan eşyalarınızı yanınıza almamanızı öneririz.

Kişisel eşyalarınızı başkalarıyla paylaşmayınız, başkalarının kişisel eşyalarını kullanmayınız.

4207 sayılı kanun gereğince hastanemizde sigara içmek yasaktır.


Refakatçi Kuralları

Tıbben sakınca olmadığı durumlarda hastalarımızın yanında refakatçi olarak 1 kişi kalabilmektedir.

Refakatçi kaldığınız sürece hastanızın yanında bulununuz.

Refakatçi değişiminde hemşireyi bilgilendiriniz.

Bakım ve tedaviyle ilgisi olmayan kişiler, tıbbi girişimler sırasında hastanın yanında bulunamaz.

Eğer hastanız ameliyatta ya da doğumda ise durumu ile ilgili bilgiyi 25 numaralı TV kanalındaki bilgi ekranından takip edebilirsiniz.

Ziyaret esnasında, hasta yataklarında oturulması ve hasta eşyalarını kullanılması, hasta ve yakınlarının sağlığı ve güvenliği açısından yasaktır.

Refakatçilerimizin (zaruri haller hariç) saat 23:00’ dan sonra giriş ve çıkışlar idari müdürlerin bilgisinde olur.


Yatan Hasta ve Ziyaretçi Güvenliği

Yanınızda getirdiğiniz ilaçları klinik hemşiresine veriniz.

Size verilen ilaçlar dışında doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

Kliniklere yatışınızda size uygulanacak tedavilerde herhangi bir yanlışlık yapılmaması için bileğinize takılan size özel hasta bilekliklerinin, hastaneden taburcu olana kadar çıkmamasına özen gösteriniz.

Hemşirenizin düşme riski konusundaki uygulamaları doğrultusunda odada yalnızken yataktan kalkmayınız.

Hemşireniz size odanızdaki donanımı nasıl kullanacağınız konusunda bilgilendirecektir. Lütfen ihtiyaç duyduğunuz anda çağrı butonunu kullanarak yardım isteyiniz.

Eşyalarınızı odalarınızda bulunan dolaplarda muhafaza ediniz.

Hasta ve tesis güvenliğimiz için hasta odalarında elektrikli ısıtıcı kullanılmamaktadır.

Acil durumlarda, kapınızın üzerinde bulunan kaçış planına göre hareket ediniz.

Başkasına ait bulduğunuz eşyayı güvenlik görevlimize teslim etmenizi rica ederiz. Kayıp olan eşyanızın güvenlik görevlisine ulaşıp ulaşmadığının bilgisini öğrenebilirsiniz.

İrtibat Dahili No: ‘1340’ tuşlayınız.

Otoparklarda, aracınızın cam ve kapılarını mutlaka kilitleyiniz. Değerli eşyalarınızı aracınızda bırakmayınız.

Hastalarımız ve Refakatçilerimiz için Yemek Saatleri

Sabah Kahvaltısı : 06:30 – 07:30

Öğle Yemeği : 12:00 – 13:00

Akşam Yemeği : 18:00 – 19:30

Hastanemizde belirlenmiş ziyaret saati olmayıp, hastanızın durumuna göre sağlık personelimizin de onayı ile saat 23:00’ a kadar ziyaret yapılabilmektedir. 23:00’ dan sonraki ziyaret talebiniz ilgili hekim/idari müdürümüzün onayı ile ve süpervizor hemşire bilgisi dahilinde yapılabilecektir. Bu konudaki anlayışınız için teşekkür ederiz.

Hasta ziyaretlerinin az sayıda ziyaretçi ile kısa süreli olması hastanızın sağlığı ve kliniğimizin işleyişi açısından önemlidir.

Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, nezle ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığı olanlar, hasta ziyaretinde bulunmamalıdır.

Hasta odalarımıza enfeksiyon kontrolü amacıyla canlı çiçek kabul edilmemektedir.

Genel sağlık ilkeleri gereği hasta odalarına çocuk ziyaretçi alınması uygun değildir.

Hastaların diyetleri özeldir; hekimin izni olmadan hastaneye dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir.

Ziyaret esnasında gürültü yapmak, asayiş ve huzuru bozacak davranışlarda bulunulmamalıdır.

Hastane dahilinde tütün ve alkollü içecek kullanılması kesinlikle yasaktır.

Yoğun Bakım Ünitesinde hasta ziyareti uygun olmadığı için, ziyaret saati 10:30 – 11:30 arasında olmakla birlikte, hekimin uygun gördüğü saatte hasta yakınlarımıza bilgi verilecektir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde günde en az 2 kere ve hekimin uygun gördüğü zamanlarda ziyaret yapılabilir.

Hekim sakıncalı olduğunu düşündüğü hastaların (yoğun bakım, bulaşıcı hastalık gibi) ziyaretine izin vermeyebilir.

Tıbben sakınca olmadığı durumlarda hastaların yanında refakatçi olarak 1 kişi kalabilmektedir.

Refakatçi değişiminde hemşirenin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde, refakatçi uygulamaları bulunmamaktadır.

İnternet Hizmeti

08:30 – 17:30 saatleri arasında 5161 numaralı dahili hattan kat sekreterine ulaşarak, 17:30 – 08:30 saatleri arasında ise 1910 – 1920 numaralı dahili hatlardan idari müdürden alacağınız şifre ile odanızda internet hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Ambulans Hizmeti

Taburculuk yolculuğunuzda hastanemizin ambulans hizmetinden ücretli olarak faydalanabilirsiniz. Lütfen talebinizi hemşirenize bildiriniz.

Kafeterya Hizmeti

Saat 23:00'e kadar kafeterya hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Yakınlarınızın size direkt ulaşabilmesi için:

444 8 112 ve 0224 241 55 33 numaralı telefonlarımızdan ‘dahili numarayı lütfen tuşlayınız’ anonsundan sonra oda numarasının sonuna ‘0’ ekleyerek dışarıdan arayabilirsiniz.

(Örnek: Oda No: 301 -> 301 (0) tuşlayınız.)

Yakınlarınızın size direkt ulaşabilmesi için:

Mudanya Yolu. Fethiye Mah. Küre Sok. No:1 Nilüfer/BURSA

www.medicabil.com

www.medicabil.com

0224 241 55 33

info@medicabil.com

DAHİLİ TELEFON NUMARALARI

Santral: 0

Hasta Hakları: 1003

Özel Sigortalar Birimi: 1192

Güvenlik: 5610

Kafeterya: 1008