Kalite ve Akreditasyon

Ana Sayfa / Kurumsal

Dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık sektöründe her kademedeki çalışanın eğitiminde rol almayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak uygulamalarla sektörüne öncü ve örnek olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İlk başta gerekli olanın, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesinden yola çıkarak Özel Medicabil Hastanesi, hasta odaklılığını sağlamak, yönetim yaklaşımını şekillendirmek ve sürekli performans gelişimini elde etmek için bir çerçeve sağlayan ISO 9001:2008 kalite belgesini 1 Haziran 2011 tarihinde geçirmiş olduğu SGS belgelendirme tetkiki sonucunda elde etmiştir.

Aynı amaç doğrultusunda, sağlıkta hizmet kalitesini ve hasta güvenliğini simgeleyen bir model olan sağlık kuruluşları bağımsız denetim kurumu JCI (Joint Commission International) tarafından Mayıs 2013’de, açılışının 2.yılında tüm birimleri akredite edilerek, ülkemizde ki sayılı JCI akreditasyonuna sahip kuruluşlarından biri olmuştur.

Hizmet Kalitesi ve Hasta Güvenliğine verdiği önemi, Uluslararası düzeyde akredite eden hastanemiz, uluslararası alanda konusunda dünyanın en önemli merkezlerinden olan Ranawat Orthopedic Center (ROC New York) ile hasta bakımı, bilimsel araştırma ve eğitim konularında afiliye olarak farkını ortaya koymuştur. Ayrıca, Depuy by Johnson & Johnson Company ve Smith & Nephew ‘un eğitim merkezi olarak her kademedeki sağlık eğitimine katkıda bulunmaya devam etmekteyiz.

Kalite ve Akreditasyon Belgelerinin Önemi

Kurumumuzda kalite yönetimi, sistemimizin vazgeçilmez bir unsurudur. “Sağlık kurumları için "herkesin elinden gelenin en iyisini yapması" sağlık hizmetindeki hedefleri yakalamak için artık yeterli bir çözüm olamıyor. Bu sebeple, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş kalite ve akreditasyon belgeleri;

 • Kaliteli hizmet veren kuruluşların resmi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmalarını sağlar,
 • Kurumun kendisini objektif değerlendirecek bir denetleme mekanizması edinmesini sağlar,
 • Tıbbi süreçlerine ek olarak, yönetsel süreçlerini de denetleyerek kalite iyileştirme çalışmalarını ve bu konuda oluşturduğu kurum politikalarını güvence altına almasını sağlar,
 • Çalışanların, çalıştığı kurumla gurur duyması sağlar,
 • Çalışanlar arasında ki iletişimi ve ekip çalışmasını geliştirir,
 • Çalışanların kurumun gelişimine katılımını destekler,
 • Başta hasta ve çalışan güvenliği konularında olmak üzere sürekli gelişim sağlanır, akreditasyon kuruluşu tarafından sürekli iyileştirilen standartlar ile uluslararası düzeyde en güncel gelişmelerin süreçlere dahil olmasını sağlar.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ve ÇALIŞMALARI

Özel Medicabil Hastanesi’ nde "Kalite Yönetim Sistemi"nin işleyişi Kalite ve Akreditasyon Bölümünün koordinasyonu ve yönlendirmesi ile yürütülür. Kalite Yönetim Birimi Medicabil Organizasyon Şeması’nda tanımlanmış olup; Yalın Sağlık ve Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü, Kalite ve Akreditasyon Yöneticisi, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu ve Kalite ve Akreditasyon Görevlisi’ nden oluşur. Kalite Yönetim Birimi  aşağıda tanımlanan görevlerini hizmet alanları içinde görevlendirilen Bölüm Kalite Sorumluları ile koordinasyon içinde yürütür.

Kalite ve Akreditasyon bölümünün görev alanı;

 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek
 • Düzeltici faaliyetleri ve Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetmek
 • Kalite Yönetim Sistemi dokümanların yönetimini sağlamak
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
 • Mevzuat, ulusal/uluslararası standartlar ve kurumsal  olarak belirlenen ekip ve komitelere üye olarak katılmak ve komite işlevlerinin yerine getirilmesini takip etmek.
 • Hasta ve çalışan güvenliği temelinde Ulusal ve uluslararası standartlar (Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve Joint Comission International (JCI) Standartları) çerçevesinde; Yalın yaklaşımla  kalite iyileştirme çalışmalarının planlanmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

 

 


1986 yılında ABD’de kurulan ve Dr. Chitranjan Singh Ranawat başkanlığında çalışmalarını yürüten Hindistan ve Amerikan Ranawat Ortopedik Araştırma Vakfı, Amerika Birleşik Devletleri New York şehri Special Surgery Hospital’da özellikle kalça ve diz artroplasti alanında tıp dünyasında kendini kanıtlamış bir merkezdir.

Özel Medicabil Hastanesi’nde gerçekleştirilen üst düzey A grubu artroplasti ameliyatlarının kalitesi, ekibi, teknolojik ve tıbbi donanımı, Ranawat Orthopaedic Center (ROC) ile yapılan bilimsel işbirliğinde gösterdiği faaliyet ve etkinlikler sayesinde ROC ile 2011 yılında afiliasyona layık görülmüştür.

AOSpine Europe; 2003 yılından bu yana omurga cerrahisi ile ilgilenen, bünyesinde ortopedi ve beyin cerrahisinde; uzman, akademisyen ve araştırmacı 1600 üyesi bulunan ve omurga cerrahisi üzerine ileri düzeyde eğitimin çalışmaları yürüten, merkezi İsviçre ki uluslararası bir mesleki topluluktur. Özel Medicabil Hastanesi; 7 Haziran 2013 tarihinden itibaren AOSpine Europe’ un Türkiye‘deki ilk referans merkezi olarak kabul edilmiştir.

AOSpine Europe kuruluşunun Türkiye’deki referans merkezi olarak, AOSpine Europe kuruluşuna birebir eğitim için başvuracak cerrahların Özel Medicabil Hastanesi’nde bu eğitimi almalarına olanak sağlayabilmekten gurur duyacağız. Özel Medicabil Hastanesi’nin kuruluş misyonunda yer alan her düzey sağlık çalışanının eğitimine katkıda bulunmak hedefini bu vesile ile gerçekleştirmiştir.

Özel Medicabil Hastanesi’nde omurga cerrahisi ekibi tarafından yılda ortalama 450–500 arası olgu, cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Omurga hastalıklarının cerrahi dışı tedavisi de, hastanemizde multidisipliner çalışan omurga cerrahisi ekibimize fizik tedavi ve nöroloji uzmanlarının desteği ile yürütülmektedir.

Ulusal ve Uluslararası düzeyde kabul görmüş sağlık hizmet standartları kapsamında, Bütün Medicabil ekibinin özverili çalışmaları sayesinde yaklaşık olarak 50 farklı kalite göstergesiyle Kalite ve Akreditasyon ekibimiz tarafından veri doğruluğu kontrol edilip, incelenip, analiz edilmektedir. Kalite göstergelerinin sonuçlarına ulaşma sürecimiz, sistemimizin işleyişinde temel olarak aldığımız PUKÖ döngüsü içerisinde yapılandırmaktayız. Planlama, uygulama, kontrol etme (değerlendirme), analiz etme, önlem alma, değişimleri takip etme ve iyileştirme kalite döngümüzün temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

Kalite Verilerimizi Doğrulama Yöntemimiz

Verilerin ve sonuçların doğruluğu JCI Standartları dikkate alınarak sistem veri doğrulama ve kullanıcı veri doğrulama sürecinden aylık periyotlarda kontrol edilir.

 • Ayrıca yıl da en az bir kez,
 • Yeni bir ölçüt uygulandığında (özellikle de bir kurumun önemli bir klinik süreç veya sonucu değerlendirilmesi ve iyileştirmesi için tasarlanmış klinik ölçütler),
 • Söz konusu veriler kurumun web sitesinde veya başka kanallardan kamuya duyurulacaksa,
 • Mevcut bir ölçütte bir değişikliğe gidildiğinde, örneğin veri toplama araçları veya veri ayırma süreci veya yöntemi değişmişse,
 • Veri kaynağı değiştiğinde, örneğin hasta kayıtlarının bir bölümü elektronik ortama aktarıldığında ve böylece veri kaynağı artık hem elektronik hem de kağıt üzerindeki kayıtlar olduğunda veya,
 • Veri toplama konusu değişmişse, örneğin ortalama hasta yaşında, komorbiditelerde, araştırma protokolünde değişiklik varsa, yeni uygulama kılavuzları uygulamaya alınmışsa veya yeni teknolojiler veya tedavi yöntemleri kullanılmaya başlanmışsa, veriler doğrulanır.
 • Verinin doğruluğunu şüpheye düşürecek en ufak bir sapmada o dönemin ilgili kalite göstergesi, mümkünlük durumuna göre ya tekrar hesaplanır ya da veri geçersiz sayılır.

Her kalite göstergemiz uluslararası düzeyde kabul görmüş hedef değerler kapsamında değerlendirilir. Hedef değere uygunluğumuz sürekli olsa bile her zaman iyileştirme hedefindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, sistemlerin sürekli değiştiği ve geliştiği günümüzde kalite sürekli iyileştirme demektir.

“Hayatta Kalanlar Ne Kendi Cinslerinin En Zekisi, Ne de En Kuvvetlisidir. Yalnızca Değişime Ayak Uyduranlardır”