Kalite Verilerimiz

Ulusal ve Uluslararası düzeyde kabul görmüş sağlık hizmet standartları kapsamında, Bütün Medicabil ekibinin özverili çalışmaları sayesinde yaklaşık olarak 50 farklı kalite göstergesiyle Kalite ve Akreditasyon ekibimiz tarafından veri doğruluğu kontrol edilip, incelenip, analiz edilmektedir. Kalite göstergelerinin sonuçlarına ulaşma sürecimiz, sistemimizin işleyişinde temel olarak aldığımız PUKÖ döngüsü içerisinde yapılandırmaktayız. Planlama, uygulama, kontrol etme (değerlendirme), analiz etme, önlem alma, değişimleri takip etme ve iyileştirme kalite döngümüzün temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Kalite Verilerimizi Doğrulama Yöntemimiz Verilerin ve sonuçların doğruluğu JCI Standartları dikkate alınarak sistem veri doğrulama ve kullanıcı veri doğrulama sürecinden aylık periyotlarda kontrol edilir. Her kalite göstergemiz uluslararası düzeyde kabul görmüş hedef değerler kapsamında değerlendirilir. Hedef değere uygunluğumuz sürekli olsa bile her zaman iyileştirme hedefindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, sistemlerin sürekli değiştiği ve geliştiği günümüzde kalite sürekli iyileştirme demektir. “Hayatta Kalanlar Ne Kendi Cinslerinin En Zekisi, Ne de En Kuvvetlisidir. Yalnızca Değişime Ayak Uyduranlardır”