Göğüs HastalıklarıGöğüs Hastalıkları Bölümünün temel uğraşı alanına, akciğerin ve onu çevreleyen yapıların hastalıkları girmektedir. Medicabil Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, her türlü akciğer hastalığının tetkik, tedavi ve izlemini gerek yatarak, gerekse de ayaktan hasta takibi şeklinde yapmaktadır.
Bölümün çalışmalarında ileri radyolojik görüntüleme yöntemlerinin yanında alerji testleri ve gelişmiş bir solunum fonksiyon laboratuvarı desteği de sağlanmaktadır. Yoğun Bakım Ünitelerinde ve serviste yatan hastalara noninvaziv mekanik ventilasyon uygulanabilmektedir. Ek olarak gelişen teknolojik olanakları yakından izleyerek radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde kullanılmaktadır. Göğüs Hastalıkları bölümümüzün uygulama alanları:

Medicabil Blog

Ekibimiz

_seher__goktas

Uzm. Dr. Seher GÖKTAŞ

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı
nurcan_guler

Uzm. Dr. Nurcan GÜLER

Göğüs Hastalıkları Uzmanı