Uzm. Dr. Cengiz BIÇAKÇI

Dermatoloji (Cildiye)

Özel Medicabil Hastanesi

Eğitim

-       
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Başasistanlığı (1990)

-        İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1989)
-        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1984)    

İş Deneyimleri

-       
Emekli olduktan sonra  Estetisyen Usta Öğretici konumundaki eşi Zeynep Bıçakçı ile Bostanlı Mavişehir'de Özel Klinik’te çalışmalar.
-        Sağlıkçı ve hukukçu üyelerden oluşan Sağlıkta Etik Derneği'ni kurup dernek başkanlığı.
-        Almanya'da Bremen North Klinik (2018)
-        Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi    

Tıbbi Çalışmalar

 -        Sağlık şirketi bünyesinde ayrı üniteler halinde Klasik Dermatoloji, Kozmetik Dermatoloji ve Estetisyenlik okulu çalışmaları (1993)
Alsancak – İzmir
-        İzmir Eczacılar Odası, İzmir Kuaförler Odası ve İzmir Konak Belediyesi ile ortaklaşa çok sayıda meslek içi eğitim çalışması, dermatolojik hasta taramaları ve seminerleri.  

Tıbbi İlgi Alanları
-        Benler, Güneş hasarı, deri kanserleri, sedef hastalığı, alerji ve egzamalar, akne, saç ve tırnak hastalıkları, siğiller ve mantar hastalıkları.  
-        Eğitimini de verdiğim konular arasında Elektrokoterizasyon, Kriyokoterizasyon, Dermoskopi, UVA tedavisi, Mikoloji, Wood araştırması, Trikogram, Kimyasal Koterizasyon ve Dermatocerrahi konularında yeterliliğim vardır. Ayrıca kozmetik olarak botoks, dolgu ve ip uygulamaları, Mezoterapi, Peeling, Cilt Yenileme, leke ve gençleştirme işlemleri, Dermatolojik lazer uygulamaları.    

Yabancı Diller
 -         B2 düzeyi İngilizce ve Almanca

Üyelikler             
- TTB ve Türk Dermatoloji Derneği

   Bilimsel çalışma ve Yayınlar:

1.Karaman A., Günay A., Ergin M., Bıçakçı C. : Vitiligoda Oküler Bulgular. XII. Ulusal Dermatoloji
Kongre Kitabı. İstanbul, 1988: 543-547.
(Augenbefund bei Vitiligo, 12. Nationaler Kongress für Dermatologie)
2. Erciyeş Z., Işık N., Zeren İ., Bıçakçı C., Habif D. ; Thost-Unna Sendromu (nadir bir vaka nedeniyle).
İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, XXVI, 3, 1988: 443-445.
(Thost-Unna-Syndrom(aufgrund eines seltenen Falles), İzmir State Hospital medizinische Journal)
3.Günay A., Karaman A., Bıçakçı C.: Vitiligoda AKŞ, T3, T4 ve Hemogram Sonuçları. İzmir Devlet
Hastanesi Tıp Dergisi, XXVII, 3, 1989: 345-348.
(Diabetes Mellitus, Threoiditis und Anamie Forschung in Vitiligo, İzmir State Hospital medizinische Journal)
4.Karaman A., Bıçakçı C., Zencir S., Yeşil M., Ertan S. : Behçet Hastalığı’nda Kardiyolojik Bulgular.XIII.
Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı. Adana, 1990: 353-355.
(Kardiologische Befunde bei Morbus Behçet, 13. Nationaler Kongress für Dermatologie)
5.Özkaya N., Bıçakçı C., Karaman A., Aktan Ş., Çokal F. : Akne Vulgaris’te %2 ve %4’lük topik
Eritromisin Tedavisinin Etkileri. XIII.Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 427-430.
(Die Wirkung von Akne Vulgaris 2% und 4% topische Behandlung mit Erythromycin, 13.Nationaler Kongress
für Dermatologie)
6.Bıçakçı C., Erciyas F, Erciyeş Z., Karaman A., Uluç I., Eren K. : Seboreik Dermatitlerde Serum Bakır
Düzeyleri. XIII. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 135-137.
(Serumkupferspiegel bei seborrhoischen Ekzemen,13.Nationaler Kongress für Dermatologie)
7.Erciyeş Z., Erciyas F., Bıçakçı C., Özkaya N., Eren K., Özder F. : Alopesilerde Etiyolojik Nedenler. XIII.
Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Adana, 1990 : 189-194.
(Atiologische Ursachen bei Alopezie, 13. Nationaler Kongress für Dermatologie)
8.Özkaya N., Bıçakçı C., Günay A., özder F, apaydın R. : Akne Vulgaris’te sistemik Ketokonazol’ün
etkileri. XIII. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 267-270.
(Die Auswirkungen von Akne Vulgaris systemische Ketokonazol,13.Nationaler Kongress für Dermatologie)
9.Bıçakçı C., Erciyeş Z., Uluç I., Özder F, Eren K. : Tinea versicolor’da sistemik Ketokonazolün çeşitli
dozlarda etkinliği. XIII. Ulusal dermatoloji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 271-274.
(Wirksamkeit bei verschidenen Dosierungen von systemischem Ketokonazol in Tinea Pedis, 13. Nationaler
Kongress für Dermatologie
11.Bıçakçı C., Erciyeş Z, Çokal F., Özder F : Sağlıklı Bireylerde Topikal İlaç Duyarlılığının Araştırılması.
IV. Ulusal Allerji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 34.
(Untersuchung von Nebenwirkungen topischer Medikamente in der Gemeinschaft, 4. Nationaler Kongress für
Allergie)
12.Karaman A., Bıçakçı C., Zencir S., Eren K. : Ekzemalı Bireylerde topikal antibiyotik ve antiseptik ilaç
duyarlılığının araştırılması. IV. Ulusal Allerji Kongre Kitabı, Adana, 1990: 35.
(Untersuchung von topischen antibiotischen und antiseptiscen Medikamentenallergien bei Ekzemen, 4.
Nationaler Kongress für Allergie)
13.Bıçakçı C., Karaman A., Eren K. : Komplement Sistemi ve Deri Hastalıklarındaki Önemi. X. Prof. Dr.
A.Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara. 1992: 581-596
(Komplementsystem und seine Bedeutung bei Hauterkrankungen, 10. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Dermatologie
Symposium)
14.Bıçakçı C.,Özder F., Aktan Ş., Karaman A.: Psoriasiste Trombotik Hastalıklara Eğilimin Araştırılması
ve Antiaggregan Tedavi ile Koruyucu Sağıtımın Değeri.X.Prof. Dr. A.Lütfü Tat Simpozyum Kitabı,
Ankara, 1992: 597-608.
(Untersuchung der Neigung zu trombotischen Erkrankungen bei Psoriasis und der Wert einer
prophylaktischen Behandlung mit Antikoagulanzien, 10.Prof. dr. A. Lütfü Tat Dermatologie Symposium)
15.Bıçakçı C., Özder F., Karaman A. : Punch Greftleme Yöntemi ile Ototransplantasyon Yapılan
Psoriasisli Olgularda Koebner ve Ters Koebner Fenomeninin Araştırılması. X. Prof. Dr. A. Lütfü Tat
Simpozyum Kitabı, Ankara, 1992: 609-622.
(Untersuchung von Koebner- und inversenkoebner-Phanomenen bei Patienten, die sich einer gegenseitigen
Autotransplantation durch Stanzen unterzogen haben, 10. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Dermatologie Symposium)
16.Özder F., Bıçakçı C., Tunakan M, İşisağ A., Karaman A. : Psoriasis Vulgaris’te intralezyonel
Siklosporin A Sağaltımının Yeri. X. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara, 1992: 623-629.
(Wert der intralasionale Cyclosporin A Behandlung in der Schuppenflechte, 10. Prof.Dr. A. Lütfü Tat
Dermatologie Symposium)
17.Bıçakçı C., Doğan B., Özdamar Ş., Doğruöz K., Harmanyeri Y.: Bir Mikst Porokeratoz Olgusu. Deri
Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 1992; 26: 259-261.
(Ein Patient von ‘’gemischter’’ Porokeratose, Archive von Hautkrankheiten und Syphilis)
18.Bıçakçı C., Uçmaklı E., Doğan B., Doğruöz K.: Dudakta Ektopik Sebase Bezlerde Demodex Paraziti;
Yineleyen Keilitis Nedeni Olabilir mi? Deri hastalıkları ve Frengi Arşivi.1992; 26: 267-269.
(Demodex-Parasitia in den ektopischen Talgdrüsen der Lippe; Könnte es die Ursache für eine wiederholte
Entzündung sein? , Archive von Hautkrankheiten und Syphilis
19.Bıçakçı C., Uçmaklı E.,Doğan B., Doğruöz B. : Ayağında İnterdigital Ülseri Olan Bir Behçet Hastası.
Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 1992; 26: 281-282.
(Geschwür im Zusammenhang mit Behçet-Krankheit zwischen den Zehen, Archive von Hautkrankheiten und
Syphilis)
20.Özder F., Roditi A.,Bıçakçı C.,Karaman A. : Psoriasisli Hastalarda Psoriatik Artrit Sıklığı ve Klinik
Tipleri. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 157-162.
(Die Inzidenz von Psoriasis-Arthritis bei Psoriasis-Patienten und klinischen Typen, 14.Nationaler Kongress für
Dermatologie)
21.Bıçakçı C. Özdamar Ş., Şan T., Doğan B., Yıldırım Ş., Öztek İ. : Bazalyomada İntralezyonel İnterferon
Etkisinin Klinik, Histopatolojik, İmmünhistokimyasal ve Ultrastrüktürel Açıdan İncelenmesi. XIV. Ulusal
Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 559-573.
(Klinische, histopathologische, immunhistochemische und ultrastrukturelle Bewertung des intralasionalen
Interferon Effekts bei Basalzellkarzinomen, 14.Nationaler Kongress für Dermatologie)
22.Bıçakçı C. : Dermatoloji’de Antikanser Tedavide Konjuge Olmamış Monoklonal Antikorların Önemi.
XIV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 581-586.
(Dermatologische Antikrebs-Behandlung ist die Vorkehrung von unkonjugierten monoklonalen Antikörpern,
14.Nationaler Kongress für dermatologie)
23.Bıçakçı C., Özdamar Ş., Doğan B., Öztek İ. : Bazalyomada Fibronektin ve Laminin Ekspresyonu,
İmmünohistokimyasal Bir Çalışma. XIV.Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 611-618.
(Fibronectin- und Laminin-Expression in Basalzellkarzinom, immunhistochemische Untersuchung, 14.
Nationaler Kongress für Dermatologie)
24.Bıçakçı C. Aktan Ş., Eren K., Karaman A. : Ülseratif Bir Nekrobiyosis Lipoidika Diabetikorum Olgusu.
XIV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 249-252.
(Ulcerative Necrobiosis Lipoidica, 14.Nationaler Kongress fürDermatologie)
25.Eren K., Bıçakçı C., Karaman A.: Ulkus Kruris’te Etiyolojik Faktörlerin Araştırılması. XIV.Ulasal
Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992 : 335-339.
(Untersuchung von Ulcus crurist atiologischen Faktoren, 14. Nationaler Kongress für Dermatologie)
26.Çokal F., Bıçakçı C. Karaman A. : Kronik Pruritusta Etiyolojik Faktörler. XIV. Ulusal Dermatoloji
Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 367-370.
(Atiologische Faktoren bei chronischem Pruritus, 14. Nationaler Kongress fürDermatologie)
27.Uluç I., Bıçakçı C., Karaman A., Solak S., Tümbay E. : Yüzeyel Mantar Enfeksiyonlarında
Histopatolojik Özellikler.XIV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 371-74.
(Histopathologische Befunde bei oberflachlichen Pilzinfektionen, 14.Nationaler Kongress für Dermatologi
28.Habif D., Bıçakçı C., Karaman A. : Liken Planus ve Glukoz İntoleransı. XIV. Ulusal Dermatoloji
Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 375-77.
(Lichen planus und Glukose-intoleranz, 14. Nationaler Kongress für Dermatologie)
29.Bıçakçı C. Eren K., Karaman A. : Sık Görülen Deri Kanserleri İle İlgili Retrospektif Bir Araştırma.
Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Erzurum, 1992: 379-380.
(Retrospektive Forschung zu haufigen Hautkrebsarten, 14.Nationalr Kongress für Dermatologie)
30.Bıçakçı C.Özdamar Ş., Doğan B., Öztek İ. : Fibronectin and laminin expressions in different clinic
and histologic types of basocellular carcinomas. Melanoma Research 1993; 3 (2): 10.
(Fibronectin and laminin expressions in different clinic and histologic types of basocellular carcinomas,
Melanoma Research / The Fifth World Congress on Cancers of the Skin, 1993, Berlin)
31.Bıçakçı C., Özdamar Ş., Şan T., Doğan B., Öztek İ.: Treatment of basocellular carcinoma with
intralesional interferon alfa 2a. An immunoenzymatic and ultrastructural study. Melanoma Research
1993; 3 (2): 10-11.
(Treatment ofbasocellular carcinoma with intralesional interferon alfa 2a. An immunenzymatic and
ultrastructural study, Melanoma Research/ The Fifth World Congress on Cancers of the Skin, 1993, Berlin)
32.Bıçakçı C., Doğan B. : Bir Aksesuar Tragi Servikalis Olgusu. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1993;
31(1): 94-6.
(Zubehör tragi servikalis, İzmir Stadt Krankhaus medizinischer Jour.)
33.Bıçakçı C., Doğan B. : Dev Mavi Nevus. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1993: 31 (1): 97-8.
(Riesiger blauer Navus, İzmir Stadt Krankhaus medizinischer Jour.)
34.Bıçakçı C., Doğan B. : ACE inhibitörlerinin normal deri üzerine etkileri. İzmir Devlet Hastanesi Tıp
Dergisi 1993; 31 (2): 157-60.
(Normale Hauteffekte von ACE-Hemmern, İzmir Stadt Krankenhaus medizinische Jour.)
35.Bıçakçı C., Doğan B. : Silik bulguları ile ANA negatif bir sistemik lupus eritematosus olgusu. İzmir
Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1993: 31 (2): 244-6.
(Ein Patient mit leichten Anzeichen und einem ANA negativen systemischen Lupus erythematodes, İzmir Stadt
Krankenhaus medizinischer Jour.)
36.Bıçakçı C., Uçmaklı E., Doğan B., Özdamar Ş., Vardar A., Doğruöz K. : Bir Karsinoma Erizipeloides
Olgusu. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1993; 27: 45-7.
(Carcinoma erysipeloides, Archive von Hautkrankheiten und Syphilis)
37.Dinçer T., Özder F., Bıçakçı C., Tosun O. : İododerma.XV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, İzmir
1994:46.
(Iododerma, 15.Nationaler Kongress für Dermatologie)
38.Bıçakçı C., Özateş A., Kargı A., Pabuççuoğlu U., Karaman A. : Ülseratif Dermatozlarda Laminin
Ekspresyonu, immünohistokimyasal bir çalışma. XV. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, İzmir 1994: 53.
(Laminin expression in Wunddermatosen, 15. Nationaler Kongress für Dermatologie)
39.Bıçakçı C., Yılmaz G., Kargı A., Pabuççuoğlu U., Karaman A. : Hiperproliferatif dermatozlarda
Proliferating Cell Nuclear Antigen ekspresyonları, immünhistokimyasal bir çalışma. XV. Ulusal
Dermatoloji Kongre Kitabı, İzmir 1994: 55.
(Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) expression in hiperproliferative Dermatosen, 15. Nationaler
Kongress für Dermatologie)
40.Bıçakçı C., Tosun O., Kargı A., Pabuççuoğlu U., Karaman A. : Köbner Pozitif Dermatozlarda
Süperoksit Dismutaz Enzim Expresyonu. XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara 1995.
(Superoxid-Dismutase-Expression in Koebner-positiven Dermatosen, 12. Prof. Dr.A. Lütfü Tat Symposium)
41.Bıçakçı C., Doğan B.: Atipik Pityriasis rosea olguları. XII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sympozyum Kitabı,
Ankara, 1995.
(Atypische Pityriasis rosea Patienten, 12. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Symposium )
42. Bıçakçı C., Gökşin Z., Zeren İ., Karaman A. : Tümör Benzeri Bir Tüberkülozis Kutis Verrükoza
Olgusu. XII. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara, 1995.
(Ein tumorartiger Tuberkulose-Cutis-Verrucosa-Patient, 12. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Symposium)
43.Bıçakçı C., Doğan B. : Bir Epidermolitik Hiperkeratoz Olgusu ve Topik Retinoik Asitle Başarılı
Sağaltımı. XII. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Simpozyum Kitabı, Ankara 1995.
(Epidermolytische hiperkeratose und topische Retinsaure Behandlung, 12. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Symposium)
44.Bıçakçı C., Doğan B.: Oral Ülseratif Liken Planusta Topik Siklosporin Sağaltımı. XII. Prof.Dr.A.Lütfü
Tat Simpozyum Kitabı, Ankara 1995.
(Topische Cyclosporin-Behandlung in orale ulcerative Lichen planus, 12.Prof.Dr.A.Lütfü Tat Symposium)
45.Bıçakçı C., Doğan B., Yalçınkaya C.: Segmental Nevi’de Fakomatoz Araştırması. XII. Prof.Dr. A. Lütfü
Tat Simpozyum Kitabı, Ankara 1995.
(Semental Navi-Phakomatose-Forschung, 12. Prof.Dr. A.Lütfü Tat Symposium)
46.Özateş A., Bıçakçı C., Karaman A., Kargı A., Pabuççuoğlu U., Aktaş S.: Dermal Vaskülitlerde Serbest
Oksijen Radikallerinin Etkisi. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Antalya 1996: 027.
(Wirkung von freien Sauerstoffradikalen auf dermalen Vaskulitis, 16.Nationaler Kongress für dermatologi
47.Tosun O.,Bıçakçı C., Karaman A., Pabuççuoğlu U., Kargı A., Aktaş S.: Premalign ve Malign
Dermatozlarda Süperoksit Dismutaz Ekspresyonu. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Antalya
1996: 048.
(Superoxid-Dismutase-Expression in pramalignen und malignen Dermatosen, 16.Nationaler Kongress für
Dermatologie)
48.Yılmaz G., Bıçakçı C., Karaman A., Kargı A., Pabuççuoğlu U., Aktaş S.: Prekanseröz ve Kanseröz
Dermatozlarda PCNA Ekspresyonu. XVI:UlusalDermatoloji Kongre Kitabı,Antalya, 1996: 049.
(PCNA Expression in malignen und pramalignen Dermatosen, 16.Nationaler Kongress für Dermatologie)
49. Arıkan N., Bıçakçı C., Karaman A.: Oral Mukoza Hastalıkları. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı,
Antalya 1996: 141.
(Mundschleimhauterkrankungen, 16. Nationaler Kongress für Dermatologie)
50.Karaman A., Özlü S.R., Öğretmen Z., Bıçakçı C.: Rozase Patogenezinde Demodex Follikülorum’un
Rolü. XVII. Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Kuşadası 1998: 131.
(Die Rolle von Demodex folliculorum in der Rosazea Pahogenese, 17.Nationaler Kongress für Dermatologie)
51.Bıçakçı C., Karaman A., Bıçakçı H.: İkiz Kardeşlerde Sneddon Sendromu (Sistemik Tutulumlu
idiopatik Livedo Retikülaris). XVIII.Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Antalya 2000: 030.
(Sneddon-Syndrom bei Zwilligen (systemische idiopatische Livedo reticularis, 18. Nationaler Kongress für
Dermatologie)
52. Öğretmen Z., Bıçakçı C., Akay A., Çankaya H.: Calcinosis cutis. 9th Congress EADV , Geneve
2000:141.
(Calcinosis cutis, 9th Congress EADV)
53.Tosun O., Karaman A., Bıçakçı C., PabuççuoğluU., Kargı A.: Superoxide dismutase enzyme
expressions in Koebner positive dermatosis. 9th Congress EADV, Geneve 2000: 223.
(Superoxide dismutase enzyme expressions in Koebner positive dermatosis, 9th Congress EADV)
54.Yılmaz G., Karaman A., Bıçakçı C., Pabuççuoğlu U., Kargı A.: Proliferating Cel nuclear Antigen
(PCNA) expressions in hyperproliferative dermatosis. 9th Congress EADV, Geneve 2000: 223.
(Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) expressions in hyperproliferative dermatosis, 9th Congress EADV)
55.Bıçakçı C., Ermete M., Bıçakçı H. : Polipoid Bazal Hücreli Karsinom. XV.Prof.Dr.A.Lütfi Tat
Simpozyumu, Ankara 2001: 079.
(Polypoides Basalzellkarzinom, 15.Prof.Dr.A.Lütfü Tat Symposium
56.Altun Y., Bıçakçı C., Öğretmen Z., Bilgin İ.: Krioterapi Komplikasyonları: Retrosektif Bir Çalışma.
XIX.Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Kapadokya 2002: 069.
(Kryothetapie Komplikationen: retrospektive Studie, 19.Nationaler Kongress für Dermatologie)
57.Karaman A., Bilgin İ, Bıçakçı C., Güven F., Bozdağ K., Yılmaz G., Maki S.: Bölge Seminerleri Kitabı,
İzmir, 2002.
(Regionale-Seminare-Buch, İzmir)
58.Güven F., Aydın O., Öğretmen Z.,Bozdağ K.E., Bilgin İ., Bıçakçı C., Yılmaz G.: Kontakt Dermatitli
Hastalarda Yama Testi Sonuçları. XX.Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabı, Çeşme 2004: 051.
(Patch-Test Ergebnisse bei Patienten mit Kontaktdermatitis, 20.Nationaler Kongress für Dermatologie)
59.Pala E.E., Bayol Ü., Keskin E., Türe G., Bıçakçı C.: Psödoksantoma Elastikum ve Kalsinozis Kutis:
Olgu Sunumu. 22.Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Antalya 1012: 044.
(Pseudoxantoma elasticum und Calcinosis cutis, 22. Nationaler Kongress für Pathologie)