Medicabil Blog

Ana Sayfa / Medicabil Blog

El Cerrahisi

Ellerimiz fiziksel işlevinin yanı sıra vücut dili ile iletişim açısından sonra derece etkili bir organımızdır.  Elimizin kompleks yapısı nedeniyle hastalıkları ve yaralanmaları da bu özel yapıya uygun bir şekilde değerlendirilmelidir. Çünkü basit olarak değerlendirilen birçok el sorunun uygun olmayan tedavileri, bireylerin yaşam kalitesini ciddi oranda etkilemektedir. El cerrahisi ise; el ve buna bağlı el bileği, dirsek, ön kol ve kol fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyen; doğumsal anomalileri, enfeksiyon ve artrit gibi problemleri tedavi eden bir uzmanlık dalıdır.

El Cerrahisinin İlgi Alanları

El cerrahisinin uzmanlık alanına giren hastalıklar ile ilgili ameliyatlar,  genellikle mikrocerrahi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Mikrocerrahi, çıplak gözle dikilmesi mümkün olmayan damar ve sinir yapılarının mikroskop altında çok ince dikiş aletleri yardımı ile dikilmesi işlemidir.

El ve Parmak Kopmaları

El cerrahisi ilgi alanları arasında yer alan el ve parmak kopmaları, tam ve kısmi kopma olarak iki grupta incelenmektedir. El ve parmak kopmalarına anında müdahale edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle kısmi kopmalarda organın vücut ile bağlantısı kısmen devam etse de, tam kopmalarda damarlar da dâhil olmak üzere uzuv vücut ile bağlantısını tamamen yitirir. Organın yerine dikilmesindeki başarı oranı, kopmanın gerçekleşmesi ile birlikte hastaneye ulaştırılma ve kopan organın aldığı hasara göre değişiklik göstermektedir.

El ve Parmak Düzeyindeki Kırıklar

Düşme, çarpma ve burkulma gibi nedenlere bağlı olarak el kemiklerinde kırıklar oluşabilir. Bu kırıkların tedavisi oldukça önemli ve hassas bir konudur. Özellikle parmaklarda yer alan kırıklar sebebiyle oluşacak açısal değişiklikler, elin fonksiyonunu direkt olarak etkileyebilir. Bu nedenle kayma ve açı değişimlerinin önlenmesi için el ve parmak kırıklarının uygun teknikler ile tedavi edilmesi gerekmektedir.

Doğumsal El Anomalileri

Bazı bireylerin ellerinde doğumsal olarak açısal farklılık, fazla parmak, yapışık parmak ve şekil bozukluğu gibi anomaliler görülebilir. Bu anomalilerin pek çoğu tamamen ortadan kaldırılabilen ya da hafifletilebilen sorunlardır. Özellikle uygun el cerrahisi teknikleri yardımı ile günlük hayatın kolaylaştırılması ve kişinin iş hayatındaki başarısının artırılması mümkündür.

Sinir Sıkışması

El cerrahisi ilgi alanları arasında yer alan sinir sıkışması, vücudun pek çok bölgesinde görülebilen bir rahatsızlıktır. Özellikle belirli el ve dirsek hareketlerinin sürekli olarak tekrarlanması nedeniyle ortaya çıkan bu rahatsızlık, el cerrahisi kliniklerinde gerçekleştirilen mikrocerrahi işlemler ile tedavi edilebilmektedir.

El Tümörleri

Elde oluşan iyi ya da kötü huylu olabilen şişlikler, el tümörü olarak adlandırılmaktadır. El tümörü çeşitleri arasında en yaygın olanları; ganglion tümörleri, glomus tümörü, el ve el bileği kistleridir. Bu kitleler, cerrahi girişimler ile büyümeden çıkarılabilir. Çıkarılan kistlerin önemli bir kısmında tekrarlama riski bulunur. Bu nedenle tümörlerin kaydı tutulmalı ve patolojik incelemeye gönderilerek iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu tespit edilmelidir.

El cerrahisinin ilgi alanları yukarıda bahsedilenler ile sınırlı değildir. El ve el bileğinde oluşan sekeller, enfeksiyonlar, tümörler, kaza sonucu kesilen sinire bağlı gelişmiş felçler ve dolaşım bozukluğuna bağlı fonksiyon bozuklukları ile dupuytren kontraktürü de el cerrahisinin ilgi alanına girmektedir.