Blog
  • Blog Listesi
  • Kurdeşen (Ürtiker) Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Kurdeşen (Ürtiker) Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kurdeşen (Ürtiker) Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Deri ve mukozalardaki küçük damarlardan, çevresindeki bitişik dokuya kanın sıvı (plazma) sızması sonucu oluşan ve kısa süren şişlikler ile seyreden hastalıktır. Hastalık deride kızarıklık, şişlik, deriden kabarık kaşıntılı döküntüler oluşturur. Döküntüler 2-3 mm’ den, 10-20 cm büyüklüğe kadar olabilir. Hastalık en sık gövdede olmak üzere, vücudun her yerine yerleşebilir.

Ataklar çoğunlukla geceleri ortaya çıkar.
Ürtikerin oluşmasında birçok faktör etkilidir. Opium alkolitleri, aspirin, nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar, kontrast maddeler, kimi kan ürünleri ürtikere yol açabilir. Deniz ürünleri, çilek gibi bazı yiyecekler, gıda katkı maddeleri, fiziksel ajanlar da ürtikere neden olabilirler. Bunların dışında ürtiker oluşumunda çeşitli tetikleyici faktörlerin rol oynadığı bildirilmektedir. Bunlar; enfeksiyonlar (idrar yolu, boğaz enfeksiyonları), parazitozlardır (bağırsak parazitleri, idrar yolu parazitleri). Bunun yanında emosyonel durum, ürtikeri alevlendirebilir. Kimi iç hastalıkları, ürtiker ile birlikte seyredebilmektedir.

Bunlar sistemik lupus eritematozus, poliarteritis, nodosa, hipertiroidi, hipoporatroidi, lösemi, lenfoma, akciğer, kolon ve meme kanserleridir. Ürtikerde semptomlar 6 haftadan kısa ise akut; 6 haftadan uzun sürerse kronik ürtiker olarak tanımlanır. Ürtikerin klasik tipi dışında anjioödem (yüz ve gözlerin şişmesi), fiziksel ürtiker (soğuğa bağlı, basınca bağlı, sıcağa bağlı, güneşe bağlı temas bölgelerinde ürtiker lezyonlar oluşur ), kontakt ürtiker (kimyasal ajanlar gibi lezyonlar sonucu temas bölgelerinde oluşur), kolinerjik ürtiker (egzersiz sonrası ürtiker lezyonları oluşur) şeklinde farklı tipleri de vardır.
janset_erkul_arici____
Dermatoloji (Cildiye)